Oferta nieaktualna
Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty na wyłączność
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
129 000 zł
Cena za m2:
129 zł
Metraż:
999 m2
Powierzchnia działki:
999 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
Kamienna
Numer oferty:
4 156
Data aktualizacji:
06.07.2022
Atrakcyjna działka budowlana o pow. ok. 999m2 położona w miejscowości Kamienna k. Namysłowa.

Idealna lokalizacja dla osób chcących wybudować własne 4 kąty na spokojnym osiedlu, blisko centrum.

Działka przyjmuje kształt zbliżony do prostokąta. Jej ukształtowanie pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór odpowiedniego projektu budowlanego.

Dojazd do nieruchomości zapewnia droga gminna utwardzona. W pobliżu działki usytuowane są inne zabudowania (domy jednorodzinne) dzięki czemu media tj. prąd, woda, gaz i kanalizacja znajdują się w najbliższym sąsiedztwie.
Jest to doskonała inwestycja dla osób ceniących sobie kontakt z przyrodą - cisza i malownicze krajobrazy łąki oraz pola, a zarazem bliskość zbiornika wodnego w Michalicach, gdzie można wypoczywać na świeżym powietrzu. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXV/308/14 z dnia 27 marca 2014r.) działka oznaczona została symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość znajduje się w jednej z miejscowości w gminie Namysłów – Kamienna, oddalonej od samego Namysłowa o około 4 minuty. Cicha i spokojna okolica, daleko od miejskiego gwaru, sprawia, że jest to idealne miejsce dla osób chcących zamieszkać w klimatycznym miejscu, jednocześnie w bliskiej odległości do centrum miasta.

INFORMACJE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
Obowiązuje zakaz:
a) budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów
prefabrykowanych
b) stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych ścian zewnętrznych budynków
c) instalowania reklam wielkoformatowych

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Ze względu na zróżnicowany dopuszczalny poziom hałasu, określony przepisami o ochronie środowiska, teren należy do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
Określa się obiekty chronione ustaleniami planu, przedstawione na rysunku planu
Przedmiotem ochrony obiektów, o których mowa w pkt 5.1, są charakterystyczne cechy historyczne
5.3 dla obiektów, o których mowa w pkt 5.1, ustala się:
a) nakaz zachowania cech historycznych, w tym gabarytów, geometrii dachu oraz proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych
b) nakaz zachowania lub odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu, elementów wykończenia elewacji oraz detali architektonicznych, zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu
c) dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych obiektu, a także polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, z zastosowaniem materiałów i wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, z zastrzeżeniem lit. a i b
Określa się zabytki archeologiczne chronione ustaleniami planu, przedstawione na rysunku planu
Zabytki archeologiczne należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów, na których te zabytki się znajdują, zgodnie z przepisami odrębnymi

ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Intensywność zabudowy (dotyczy kondygnacji nadziemnych):
a) minimalna: 0,1 b) maksymalna: 0,6
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej
Maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej
Maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkalne: 9 m b) budynki garażowe i gospodarcze: 5 m
c) budynki gospodarcze i inwentarskie przeznaczone dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: 10 m
d) budynki chronione ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych
Nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu
Gabaryty obiektów:
a) budynki chronione ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych
b) inne: określone poprzez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Geometria dachu:
a) budynki mieszkalne: stromy b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy
c) budynki gospodarcze i inwentarskie przeznaczone dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: stromy
d) budynki chronione ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych
Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m², ustalenie nie dotyczy wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości)
Minimalna szerokość frontów działek: 20 m
Minimalna powierzchnia działek: 800 m²
Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°
Ustalenia pkt 7.1, 7.2, 7.3 nie dotyczą wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej
Minimalna szerokość dróg wewnętrznych: 8 m
Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci z indywidualnych ujęć wody
Odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, do dołów chłonnych, do zbiorników retencyjnych lub do sieci kanalizacyjnej
Gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej
Zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła
STAWKA PROCENTOWA 30%

*Powyższe informacje mogą podlegać aktualizacji. Należy traktować je jako materiał pomocniczy, który nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto).

 

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
 • Oferta numer 4156
Wideo
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Magdalena Wrzesińska
Magdalena Wrzesińska
(+48) 667 06 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości