Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 przez Kosikowski Nieruchomości Ireneusz Kosikowski z siedzibą w Namysłowie, przy ulicy Plac Wolności 3-5 będącego administratorem, zwanym dalej "KN", w celach wskazanych w zgodach.

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Informujemy, że Państwa zgody wyrażone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: pisemnie na adres KN lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kosikowski.com.pl.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zdjęcia - Biuro Namysłów - 2020 rok
RODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych
Zdjęcia - Biuro Namysłów - 10. urodziny biura
RODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych OsobowychRODO - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych

Wyszukiwarka nieruchomości