Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
744 000 zł
Cena za m2:
120 zł
Metraż:
6 200 m2
Powierzchnia działki:
6 200 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
nieopodal Namysłowa
Numer oferty:
3 965
Data aktualizacji:
04.07.2022
Teren inwestycyjny – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o pow. 6200 m2 położony na obrzeżach miasta, nieopodal Namysłowa.

OFERTA DLA INWESTORÓW! Właściciele rozważą każdą poważną propozycję - cena do negocjacji.

Działka położona nieopodal Namysłowa, na osiedlu domków jednorodzinnych.  W granicach działki media:

 • prąd
 • woda
 • kanalizacja
 • gaz  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nieruchomość gruntowa niezabudowana została oznaczona symbolem MN mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

PRZEZNACZENIE – symbol  19MN

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

3.1 obowiązuje zakaz:

a) budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych

b) stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych ścian zewnętrznych budynków

c) instalowania reklam wielkoformatowych

4. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

4.1 ze względu na zróżnicowany dopuszczalny poziom hałasu, określony przepisami o ochronie środowiska, teren należy do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

5.1 określa się zabytek archeologiczny chroniony ustaleniami planu, przedstawiony na rysunku planu

5.2 zabytek archeologiczny należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu, na którym ten zabytek się znajduje, zgodnie z przepisami odrębnymi

6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1 intensywność zabudowy (dotyczy kondygnacji nadziemnych):

a) minimalna: 0,1

b) maksymalna: 0,4

6.2 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej

6.3 maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej

6.4 maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynki mieszkalne: 9 m

b) budynki garażowe i gospodarcze: 5 m

6.5 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu

6.6 gabaryty obiektów: określone poprzez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

6.7 geometria dachu:

a) budynki mieszkalne: stromy

b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy

6.8 minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m², ustalenie nie dotyczy wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości)

7.1 minimalna szerokość frontów działek: 20 m

7.2 minimalna powierzchnia działek: 1000 m²

7.3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°

7.4 ustalenia pkt 7.1, 7.2, 7.3 nie dotyczą wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

8. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

8.1 minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej

8.2 minimalna szerokość dróg wewnętrznych: 8 m

8.3 zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, z indywidualnych ujęć wody

8.4 odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

8.5 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, do dołów chłonnych, do zbiorników retencyjnych lub do sieci kanalizacyjnej

8.6 gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi

8.7 zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej

8.8 zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła

 Dlaczego warto zainwestować w Namysłowie i jego okolicy? Atuty gminy Namysłów:

 • korzystne położenie - w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami, w odległości ok. 30 km od drogi szybkiego ruchu S-8 oraz portów lotniczych (Wrocław - ok. 60 km, Katowice - ok. 120 km);
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne będące Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • rozwinięta infrastruktura techniczna (odnośnie wody, energii, gazu, nowoczesna oczyszczalnia ścieków)
 • młode i otwarte społeczeństwo

Działka położona jest w sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości.

Dojazd do centrum miasta to zaledwie kilka minut, co umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych. W niedalekim sąsiedztwie sklepy spożywcze i szkoły. Lokalizacja nieruchomości jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących zamieszkać w cichej i spokojnej okolicy w niedalekiej odległości od miasta a zarazem z dala od miejskiego zgiełku.  

 

 

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto).

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

E-mail
Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
 • Oferta numer 3965
Wideo
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
(+48) 667 80 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości