Oferta nieaktualna
Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty na wyłączność
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
80 000 zł
Cena za m2:
51 zł
Metraż:
1 565 m2
Powierzchnia działki:
1 565 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
Domaszowice, ul. Łąkowa
Numer oferty:
4 152
Data aktualizacji:
25.07.2022
Działki budowlane w pow. ok. 15ar zlokalizowane w Domaszowicach, ul. Łąkowa. Doskonała lokalizacja dla osób ceniących ciszę oraz spokój.

Oferujemy Państwu na sprzedaż dwie działki budowlane o powierzchniach:

 • 1494m2 za cenę 85 000 zł
 • 1565m2 za cenę 80 000 zł

Działki przyjmują kształt zbliżony do prostokąta. Ich ukształtowanie pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór odpowiedniego projektu budowlanego.

Dojazd do nieruchomości zapewnia droga gminna utwardzona. W pobliżu działek usytuowane są inne zabudowania (domy jednorodzinne) dzięki czemu media tj. prąd, woda i kanalizacja znajdują się w najbliższym sąsiedztwie.
Jest to doskonała inwestycja dla osób ceniących sobie kontakt z przyrodą - cisza i malownicze krajobrazy łąki oraz pola, a zarazem bliskość drogi krajowej nr 42, która zapewnia dogodną komunikację Wrocław, Opole, Kluczbork.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice (przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXIII.166.2013 z dnia 23 maja 2013 r.) działki oznaczone zostały symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki znajdują się w strefie ochrony ujęć wód podziemnych - pośrednia zewnętrzna.

INFORMACJE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 12MN ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) dopuszczalne – usługi,
3) uzupełniające- obiekty i urządzenia towarzyszące , zieleń, mała architektura.

Wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy działki jednorodzinnej do 35%,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy działki jednorodzinnej z usługami do 55%,
c) powierzchnia biologicznie czynna – min.45%,
d) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 - 0,4;

Linie zabudowy:
a) na działkach na których plan określa zgodnie z rysunkiem planu ; w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu obowiązuje istniejąca linia zabudowy wyznaczona przez elewacje frontowe budynków usytuowanych
przy tej samej drodze ( ulicy) po obu stronach nowej zabudowy; jeśli istniejąca linia zabudowy jest niezgodna z przepisem odrębnym należy zastosować się do wymagań tego przepisu,
b) pozostałych obiektów budowlanych gospodarczych, gospodarczo – garażowych i garażowych lokalizowanych jako wolnostojące – nieprzekraczalna określona tylną ścianą budynków o których mowa
w lit. a;

Usługi mogą być lokalizowane w formie:
a) obiektu wolnostojącego samodzielnego lub z budynkiem mieszkalnym na działce,
b) obiektu przybudowanego do budynku mieszkalnego lub innego budynku,
c) prowadzonej przez właściciela nieruchomości w lokalu użytkowym zajmującym nie więcej niż 35% powierzchni budynku mieszkalnego;
W przypadku lokalizowania usług, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów w granicach działki w ilości nie mniejszej niż po 2 miejsca.
Nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeń monolitycznych (bez prześwitów) wzdłuż frontowej granicy działki, wymagana powierzchnia prześwitów ogrodzenia powyżej wysokości 0,60m – nie mniejsza niż 30%, wysokość
ogrodzenia działki – nie większa niż 1,80m, zalecana – 1,40m.
Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego:
1. Budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy, usługowy:
a) wysokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego ustala się jako kontynuację wysokości elewacji frontowych sąsiednich budynków mieszkalnych, położonych przy tej samej ulicy na działkach
przylegających do działki zabudowanej; w przypadku różnej wysokości dopuszcza się wybór wysokości budynku wyższego lub pośredniej; wysokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego, wznoszonego na
działce nie przylegającej do innej działki zabudowanej na tej samej ulicy – nie większa niż 4,30m,
b) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzględniać warunki dotyczące sytuowania
budynków na działce, ustalone w ust.2 pkt.4 nie może jednak przekraczać 16m,
c) geometria dachów – stromy, dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 25 -45º; sytuowany kalenicą jak na budynkach istniejących na działce lub działce sąsiedniej;
w przypadku różnego układu należy przyjąć korzystniejszy pod względem doświetlenia pomieszczeń mieszkalnych; pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem o fakturze dachówko – podobnej.
2. Budynki towarzyszące (gospodarcze, garażowe):
a) wysokość – do 2-ch kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze oraz do 3,5m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy dachu; wysokość budynków towarzyszących nie może być wyższa
niż budynków mieszkalnych,
b) usytuowanie na działce: jako wbudowany, przybudowany do budynku mieszkalnego lub wolnostojący,
c) dopuszcza się usytuowanie przy granicy działki sąsiedniej, w tym jako przybudowany do takiego budynku
na działce sąsiedniej,
d) geometria dachów - dach nawiązujący formą i materiałem pokrycia do budynku mieszkalnego; dopuszczalny dach płaski; w przypadku dobudowy wysokość budynku, formę dachu należy dostosować do budynku
istniejącego.
Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 15%.

*Powyższe informacje mogą podlegać aktualizacji. Należy traktować je jako materiał pomocniczy, który nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto).

 

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
 • Oferta numer 4152
Wideo
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Magdalena Wrzesińska
Magdalena Wrzesińska
(+48) 667 06 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości