Oferta nieaktualna
Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
193 200 zł
Cena za m2:
161 zł
Metraż:
1 200 m2
Powierzchnia działki:
1 200 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
Dębowa
Numer oferty:
4 091
Data aktualizacji:
04.07.2022
Atrakcyjna nieruchomość! Działka o pow. 1200m2 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową na Osiedlu Leśnym w Namysłowie – ul. Dębowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nieruchomość gruntowa niezabudowana została oznaczona symbolem MN mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka w kształcie prostokąta. Jej płaskie ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego. Dogodny i komfortowy dojazd do działki zapewnia droga utwardzona. Działka znajduję się na jednym z bardziej atrakcyjnych osiedli w Namysłowie! Położona jest w sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości.

Działka posiada dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci energetycznej, sieci gazowej.

Dojazd do centrum miasta to zaledwie kilka minut, co umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych. W bliskim sąsiedztwie sklepy spożywcze i szkoły. Lokalizacja nieruchomości jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących zamieszkać w cichej i spokojnej okolicy w niedalekiej odległości od centrum a zarazem z dala od miejskiego zgiełku.

2. PRZEZNACZENIE

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza się budynki mieszkalne zawierające nie więcej niż 4 mieszkania.

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) obowiązuje zakaz:

a) budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych,

b) stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych ścian zewnętrznych budynków.

4. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

1) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dla terenu NA.16MN obowiązuje usytuowanie zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenu NA.15MN, NA.16MN obowiązują ograniczenia wynikające z przebiegu projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna: 0,1,

b) maksymalna: 0,6;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:40% powierzchni działki budowlanej;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynki mieszkalne: 12 m,

b) budynki garażowe i gospodarcze: 6 m,

c) inne obiekty budowlane: 5 m;

5) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

6) gabaryty obiektów: określone przez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

7) geometria dachu:

a) budynki mieszkalne: stromy,

b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy;

c) inne obiekty budowlane: stromy lub jednospadowy.

6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości)

1) minimalna szerokość frontów działek: 20 m;

2) minimalna powierzchnia działek: 600 m²;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;

4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

7. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy budynku mieszkalnego lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

2) obowiązuje zakaz zjazdu od strony drogi oznaczonej symbolem NA.1KDZ (dotyczy terenu NA.16MN);

3) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

4) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacyjnej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub zbiorników na wodę;

6) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego, przy czym instalację ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach budynków;

8) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła;

9) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto).

 

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
 • Oferta numer 4091
Wideo
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
(+48) 667 80 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości