Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
1 770 000 zł
Cena za m2:
100 zł
Metraż:
17 700 m2
Powierzchnia działki:
17 700 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
gmina Namysłów
Numer oferty:
4 109
Data aktualizacji:
04.07.2022
Teren inwestycyjny zabudowy usługowo-produkcyjnej o powierzchni 1,77ha na obrzeżach miasta. MOŻLIWOŚĆ KUPNA MNIEJSZEJ POWIERZCHNI

DOSKONAŁA OFERTA DLA INWESTORÓW ORAZ FIRM.

Działka położona jest w sąsiedztwie wielu firm oraz  drogi wojewódzkiej numer 451, która jest  główną drogą łączącą Wrocław - Oleśnicę z  Namysłowem, codziennie przejeżdża nią tysiące samochodów.  

 Dojazd do działki drogą asfaltową lub gruntową.  

MOŻLIWOŚĆ KUPNA MNIEJSZEJ POWIERZCHNI w cenie 100 zł za m 2 - dla zdecydowanego Kupca , Właściciel dokona podziału, aby wyodrębnić działkę o mniejszej powierzchni, która interesowałaby Klienta.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Namysłów zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie NR XXV/308/14  z dnia 27.03.2014 r.  nieruchomość gruntowa niezabudowana została oznaczona symbolem SM. 3UP mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę usługowo – produkcyjną oraz częściowo symbolem SM. 1KDL – teren drogi lokalnej.

PRZEZNACZENIE

Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Za zabudowę usługowo-produkcyjną uznaje się budynki i obiekty, jak: budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, stacje paliw, budynki przemysłowe, obiekty magazynowe, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową

 ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

3.1 obowiązuje zakaz instalowania reklam wielkoformatowych

4. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

4.1 obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 intensywność zabudowy (dotyczy kondygnacji nadziemnych):

a) minimalna: 0,1

b) maksymalna: 1,0

5.2 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej

5.3 maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej

5.4 maksymalna wysokość zabudowy: 12 m

5.5 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu

5.6 gabaryty obiektów: określone poprzez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

5.7 geometria dachu: każdy typ dachu

6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości)

6.1 minimalna szerokość frontów działek: 10 m

6.2 minimalna powierzchnia działek: 400 m²

6.3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°

6.4 ustalenia pkt 6.1, 6.2, 6.3 nie dotyczą wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

7. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

7.1 minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 1 na 1 lokal użytkowy lub 1 na każde 50 m2 powierzchni usług, a także 1 na 100 m² powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych lub 2 na 10 zatrudnionych, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej

7.2 zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, z indywidualnych ujęć wody

7.3 odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych

7.4 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, do dołów chłonnych, do zbiorników retencyjnych lub do sieci kanalizacyjnej

7.5 gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi

7.6 zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej

7.7 zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła

8. STAWKA PROCENTOWA

30%

Atuty gminy Namysłów

 • korzystne położenie - w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami, w odległości ok. 30 km od drogi szybkiego ruchu S-8 oraz portów lotniczych (Wrocław - ok. 60 km, Katowice - ok. 120 km)
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne będące Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • młode i otwarte społeczeństwo;

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto).

 

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

E-mail
Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
 • Oferta numer 4109
Wideo
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
(+48) 667 80 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości