Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
420 000 zł
Cena za m2:
100 zł
Metraż:
4 200 m2
Powierzchnia działki:
4 200 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
gmina Wilków
Numer oferty:
3 664
Data aktualizacji:
04.07.2022
Działka inwestycyjna o pow. około 42 arów zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej w gminie Wilków!

Działka inwestycyjna o pow. około 42 arów zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej!

Działka inwestycyjna w bardzo atrakcyjnej lokalizacji! W sąsiedztwie rozbudowujące się osiedle domków jednorodzinnych oraz nowo powstałe markety min. Dino i Biedronka. Do miasta powiatowego Namysłów to jedynie nie całe 5 km, na trasie łączącej miejscowości zlokalizowanych jest wiele firm i zakładów  min. Froneri, Eko serwis, Velux, Osadkowski.

Oferowana działka, zostanie wydzielona i będzie miała powierzchnię około 42 arów.                                          Cena gruntu nowo wydzielonej oferowanej działki wynosi 100 zł za 1 m2.                                                                                                                                          

 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wilków zgodnie z  UCHWAŁĄ Nr XIX/110/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008 r. przeznaczenie  dla tego terenu oznaczone jest symbolem  14. MN,U , co oznacza:

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej i usług

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie mieszkaniowej ( budynki

gospodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, mała architektura, przydomowe

urządzenia rekreacyjne, infrastruktura techniczna )

3) dopuszczalne usługi bytowe ,komercyjne.

Działka położona przy drodze wojewódzkiej numer 451 w miejscowości w gminie Wilków, jest główną drogą łączącą miasta takie jak Wrocław - Oleśnica z Opolem, Brzegiem, Kluczborkiem, Kępnem, codziennie przejeżdża nią tysiące samochodów.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem : 14MN,U, - 20MN,U ustala się:

1.Przeznaczenie terenu.

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej i usług

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie mieszkaniowej ( budynki

gospodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, mała architektura, przydomowe

urządzenia rekreacyjne, infrastruktura techniczna ),

3) dopuszczalne usługi bytowe ,komercyjne.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

1) podział terenu na działki budowlane jak określono na rysunku planu , dopuszcza się

przesunięcie linii bocznych działki do 2,5m, lub łączenie ze sobą dwóch działek,

2) na terenie dopuszczalna jest :

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej i usług,

b) realizacja zabudowy mieszkaniowej w formie szeregowej,

c) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej w formie małych domów mieszkalnych

do 24 mieszkań z usługami w parterze budynku,

3) linia zabudowy :

a) dla budynków mieszkalnych należy zachować linie zabudowy obowiązującą jak

określono na rysunku planu;

b) dla budynków usługowych wolnostojących należy zachować linie zabudowy nieprzekraczalną

w odległości 10,0m od krawędzi jezdni drogi KDD,

c) dla budynków garażowych , garażowych/gospodarczych nieprzekraczalną określoną

tylną elewacją budynku mieszkalnego lub usługowego; dopuszcza się sytuowanie bu-

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

19

dynków przy granicy działki lub jako dobudowane ścianą do takiego samego budynku

na działce sąsiedniej,

4) wskaźnik intensywności zabudowy In - do 0,65; powierzchnia biologicznie czynna –

minimum 25% powierzchni działki,

5) na działce dopuszcza się budowę jednego budynku towarzyszącego : gospodarczo/

garażowego, gospodarczego lub garażowego; w przypadku zabudowy szeregowej garaże

należy realizować jako pomieszczenia wbudowane w budynek mieszkalny,

6) usługi mogą być lokalizowane jako obiekty wbudowane w budynek mieszkalny do 35%

jego powierzchni użytkowej; jako obiekty wolnostojące na działce lub dobudowane do budynku

mieszkalnego,

7) w przypadku lokalizacji usług należy zapewnić w obrębie działki nie mniej niż 4 miejsca

postojowe dla samochodów i 6 miejsc dla rowerów.

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i ładu

przestrzennego :

1) budynek mieszkalny :

a) wysokość budynku – do dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem dla celów

użytkowych lecz nie więcej niż 11,0m w kalenicy,

b) szerokość elewacji frontowej budynku – 10 -14,0m ±do 5%; w przypadku dobudowy

budynku usługowego w jego linii zabudowy – do 30,0m łącznie; dopuszczalne cofnięcie

budynku usługowego o 2-4,0m,

c) dach – dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, dopuszczalne

doświetlenia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, oknami połaciowymi lub oknami

w lukarnach, kąt nachylenia połaci dachowych 36- 45o,

d) kalenica główna dachu - usytuowana równolegle do osi drogi KDD,

e) dachy budynków mieszkalnych i usługowych pokryte dachówką lub materiałem

dachówko- podobnym,

f) budynki mieszkalne lokalizowane przy drodze KDZ powinny zostać realizowane

z uwzględnieniem zwiększonej odporności akustycznej,

2) budynki usługowe:

a) wysokość – jedna kondygnacja nadziemna ; w przypadku lokalizacji części mieszkalnej

lub administracyjnej dopuszcza się drugą kondygnacje jako poddasze użytkowe,

b) dach – dla budynków wolnostojących dopuszcza się dwuspadowy lub wielospadowy

o symetrycznym układzie połaci dachowych; dla przybudowanych formę dachu nawiązać

do budynku mieszkalnego,

3) budynki gospodarcze, budynki garażowe, gospodarczo - garażowe:

a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna do 5,60m w kalenicy,

b) dach jedno lub dwuspadowy , kąt nachylenia połaci 12 – 30o , pokryty dachówką, materiałem

dachówko – podobnym, dopuszczalna blacha falista.

4.Warunki wynikające z ochrony środowiska:

a) wyklucza się lokalizację nowych przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) w okresie przejściowym dopuszcza się lokalizację indywidualnych zbiorników wybieralnych,

c) po wykonaniu kanalizacji sanitarnej ścieki należy odprowadzać do sieci zbiorczego

systemu.

5. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 15 %.

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto).

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

E-mail
Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
 • Oferta numer 3664
Wideo
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
(+48) 667 80 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości