Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty na wyłączność
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
105 000 zł
Cena za m2:
22 zł
Metraż:
4 800 m2
Powierzchnia działki:
4 800 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
Smarchowice Śląskie
Numer oferty:
3 662
Data aktualizacji:
10.09.2021
Działka usługowo – produkcyjna zlokalizowana jedynie 10 min. od Namysłowa przy drodze powiatowej!

Działka o powierzchni 48 arów zlokalizowana przy drodze powiatowej w miejscowości Smarchowice Śląskie , oddalonej od miasta gminnego Namysłów w odległości około 9 km.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem SS.2UP ,  który  mówi o tym, że teren przeznaczony jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną przy czym za zabudowę usługową uznaję się budynki i lokale użytkowe o funkcjach handlu, gastronomii i usług ( jak sklepy, bary, restauracje, obiekty biurowe i konferencyjne, usługi rzemiosła typu zegarmistrz, fryzjer, szewc, usługi związane z działalnością twórczą i projektową) oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. Za zabudowę produkcyjną uznaję się obiekty produkcyjne, obiekty przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową.

Częściowo działka jest również oznaczona symbolem SS.2KD co oznacza teren klasy dojazdowej.

Dodatkowe informację: Nieprzekraczalna linia zabudowy, strefa obserwacji archeologicznej

  Informację z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:  

 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

1) określa się strefę obserwacji archeologicznej, o granicach przedstawionych na rysunku planu;

2) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w pkt 1, są zabytki archeologiczne;

3) w strefie, o której mowa w pkt 1, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami.

 

 ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna: 0,1, b) maksymalna: 1,0;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 13 m;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

6) gabaryty obiektów: określone przez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

7) geometria dachu: każdy typ dachu.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek

uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości)

1) minimalna szerokość frontów działek: 10 m;

2) minimalna powierzchnia działek: 400 m²;                                                                                                                                                                        3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;                                                                                                                    4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:: 1 na 1 lokal użytkowy lub 1 na każde 100 m2 powierzchni usług, a także

1 na 100 m² powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych lub 2 na 10 zatrudnionych, w tym miejsca do parkowania przeznaczone

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w budynku lub usytuowane

na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy budynku mieszkalnego lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

3) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacyjnej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników

retencyjnych lub zbiorników na wodę;

5) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego, przy czym instalację ogniw

fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach budynków;

7) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła;

8) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.

9) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;

10) warunki powiązań z układem zewnętrznym:

a) układ komunikacyjny: przez system dróg publicznych,

b) sieci infrastruktury technicznej: przez zbiorcze przewody i systemy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz

linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia.

Działka położona jest w sąsiedztwie wielu działek, domów jednorodzinnych jak i fermy a przede wszystkim przy drodze asfaltowej, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana  w Smarchowicach Śląskich oddalonych zaledwie o 9 km od Namysłowa,  55 km od Wrocławia, 30 km od Brzegu,  44 km od Kępna. Dojazd do centrum miasta to zaledwie kilka minut. BARDZO  ATRAYKCJNA LOKALIZACJA na prowadzenie działalności z komfortowym dojazdem!

 

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto.

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

E-mail
Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
 • Oferta numer 3662
Wideo
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
(+48) 667 80 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości